Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Приключи серията от специализирани обучения по алтернативен туризъм

Понеделник, 18 Декември 2017

С приключването на годината завърши и второто специализирано тематично обучение на Платформа АГОРА "Алтернативен туризъм". Общините Кюстендил, Пещера, Свиленград и Дряново, участници в проекта „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна" на Платформа АГОРА, финансиран от Фондация „Америка за България" домакинстваха поредицата от обучения с над 100 участника. Обучението имаше за цел да въведе участниците в основните понятия в туризма и предимствата на алтернативните му форми, както и да ги мотивира за разработване на атрактивни предложения за алтернативен туризъм, въз основа на местните ресурси.

В рамките на обучението представителите на дванадесетте общини се запознаха с видовете алтернативен туризъм и оцениха своите местни туристически ресурси. Научиха какво е туристическа дестинация, туристически продукт, как да прави туристически маркетинг и как се създава туристически бранд. Практическите упражнения включваха изготвяне на туристическа оферта за съответните общини по зададен профил на туриста. След обсъждания, предложения и споделяне на впечатления дори възникнаха идеи да създаване на регионални туристически продукти. Домакинстващите общини се възползваха от възможността да разкажат, покажат и впечатлят гостите с местните си забележителности.

"Алтернативен туризъм" бе второто обучение от серията специализирани тематични обучения на Платформа АГОРА по проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна". Следващото обучение "Култура за развитие и културно-историческо наследство" ще се проведе през март - април 2018 г.

Подкрепата за Платформа АГОРА е осигурена от Фондация Америка за България. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Платформа АГОРА и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.


 

 Назад