Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Общински фонд за подкрепа на местни инициативи в Смолян одобри 4 села

Четвъртък, 04 Октомври 2018

В община Смолян на 03.10.2018 г. се проведе заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма към Кмета на общината за одобрение на подадените инициативи за финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, който бе създаден в резултат от партньорството на Платформа АГОРА и община Смолян. Средствата във Фонда - 16 000 лв. са с равно участие на АГОРА и община Смолян. Всяка от инициативите в четири села от общината ще бъде подкрепена с 4 000 лв., както следва:

  • Обновен отдел „Етнография" в културно-исторически музей в с.Момчиловци;
  • Благоустрояване на парковото пространство за демонстрация и прилагане на екологични и здравословни практики в село Смилян;
  • Облагородяване на старите и римските мостове в с. Петково;
  • Изграждане на част от еко пътека от с.Търън до Момчилова крепост.

Изпълнението на инициативите ще завърши през първите месеци на 2019-та година.Назад