Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Общински фонд за подкрепа на местни инициативи за 2018 Кюстендил

Сряда, 28 Ноември 2018

Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, Община Кюстендил обяви първата сесия за финансиране от Фонда на 14.06.2018 г. с приоритетна област "Благоустрояване и озеленяване в община Кюстендил" и до 19.07.2018 г. бяха подадени 13 инициативи. Всички те бяха финансирани и изпълнени до края на месец ноември 2018 г. - едно сдружение, 5 детски градини, три читалища, един Клуб на инвалида и 3 сдружения на собственици. Четири от инициативите се изпълняваха в селата в община Кюстендил и девет в самия град. Достигнати са повече от 10 500 души в общината, като 489 доброволци са участвали с над 2 010 часа доброволен труд, а привлечените средства са в размер на 17 235 лв. Общият бюджет на фонда за 2018 г. е 28 000 лв., като 20 000 лв. са осигурени от Община Кюстендил, а 8 000 лв. от Платформа АГОРА.

В рамките на инициативите бе създаден нов разпознаваем и индивидуализиран облик на градската среда в Кюстендил с архитектурно-художествена цветна мозаечна композиция на емблематично кръгово кръстовище в града. Също така бяха благоустроени и озеленени редица междублокови и паркови пространства, закупено бе ново и възстановено съществуващо парково обзавеждане, направена бе чешма, оформени бяха кътове за отдих с беседки, пейки и масички и монтирани спортни уреди за фитнес на открито. Детските градини имаха възможност да обновят детските си площадки, да възстановят съществуващи и да закупят нови детски съоръжения, като се погрижиха и за тяхното обезопасяване, съгласно законодателството.

Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, Община Кюстендил е създаден през 2018 г. в партньорство на община Кюстендил и Платформа АГОРА в рамките на проект "Активни общности: изграждане на капацитет за промяна", с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България".Назад