Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Копривщенска КОПРИВА

Четвъртък, 08 Април 2010

 

 Табла

На 24 март 2010 г. в читалище "х.Ненчо Палавеев", гр. Копривщица бе представен модела за решаване на местни проблеми чрез обществени форуми със съдействието на читалището през реализацията на различни местни инициативи пред читалища от региона (гр. Хисаря, гр. Карлово, гр. Баня, гр. Пирдоп, с.Каменица, с.Чавдар, с.Смолско, с. Столетово). Конкретно чрез гражданската инициатива КОПРИВА (Клуб за Опазване на Природните Ресурси и Изследване на Възможните Алтернативи ) в гр. Копривщица бяха активизирани следните групи:

  • фермери, интересуващи се от биоземеделие;
  • граждани, желаещи да се хранят здравословно с био продукти;
  • деца и младежи, осъзнали необходимостта и значението от моделното си екологично поведение.

Екипът на КОПРИВА проучи и набра добри практики чрез интернет, от българска и чуждестранна специализирана литература и с анкети за местния опит. Резултатите бяха представени по време на проведените три обучения на местни фермери и на учениците (в качеството си на потребители и бъдещи млади фермери) и обобщени в съставения Наръчник. КОПРИВА също така предоставя техническа помощ за учредяване на първия био кооператив в Копривщица. Изготвени са програми за внедряване на обучителни дейности по био земеделие и опазване на околната среда в учебната програма на СОУ и ЦДГ - партньори на инициативата.

Във фоайето на Младежкия дом бе открита изложба "Изкуство от боклук" с художествени пана, картини и предмети, изработени от отпадъчни материали от децата и младежите.

Заключителният форум се проведе от 15 часа в голямата заседателна зала на Общинска администрация Копривщица, където представители на подписалите Меморандума за сътрудничество - читалище "х.Ненчо Палавеев", община Копривщица, СОУ "Любен Каравелов" и ЦДГ "Евлампия Векилова" приветстваха участниците. Г-н Любомир Цеков, кмет на община Копривщица изрази своята подкрепа и възхищение от дейността на детския и младежкия клуб КОПРИВА и насърчи тяхното отговорно гражданско екологично поведение.

Децата от първа секция на клуб Коприва (до 13 г.), с ръководител г-жа Елена Чумпова направиха презентация, която бе подготвена в стила на народна приказка. В нея се разказва за направен излет сред природата и голямото разочарование на децата от замърсената природа. Те отправиха своите еко послания към ръководството на града и неговите граждани и направиха конкретни предложения за опазване на околната среда.

Младежите от клуб Коприва (над 14 г.) с подкрепата на общината са засадили 500 фиданки бяла акация в района на сметището, почистили са водните корита на р.Тополница и Бяла река, проучили са методите за построяване на органична къща от естествени материали, чиято реализация ще започне през пролетта.

Г-н Виктор Марков, Председател на сдружение КОПРИВА представи изминатия път за създаване на био-кооператив, разработената интернет страница на КОПРИВА www.kopriva.org , осъществените срещи с представители на Областната служба за съвети в земеделието, посещението на био-ферма и международното земеделско изложение АГОРА 2010 г. в гр. Пловдив и очерта перспективите за развитие.

Преди приключването на форума г-жа Емилия Лисичкова, Председател на УС на Платформа АГОРА връчи на г-жа Алексиева, Председател на читалище "х. Ненчо Палавеев", Грамота за гражданската инициатива от името на АГОРА с пожелания за още копривщенски общностни инициативи в бъдеще. В тази връзка от читалище "х.Ненчо Палавеев" обявиха разкриването на собствен фонд за подкрепа на гражданска младежка инициатива в рамките на 1000 лв. На 11 май 2010 г. ще бъдат представени на Обществен младежки форум разработените идейни проекти.

Присъстващите на форума разгледаха оформената еко алея от младежите, членове на КОПРИВА в парка пред сградата на Общинска администрация и опитаха от био хапките. Собственоръчно изработените от младежите информационни табла от дърво във формата на: каруца с плодове, кон, сърничка и дърво, представят фотоматериали от реализирани дейности, информация за биологичното разнообразие и съвети за развитие на био земеделие.Назад