Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Споделено" в Копривщица

Понеделник, 12 Септември 2011

На 8 и 9 септември 2011 г. в град Копривщица се проведе последната от поредицата срещи по програма "Споделен опит", част от проекта "Активни граждански общности чрез читалищата: втори етап" на Платформа АГОРА. В срещата взеха участие представители на читалищата, работещи по инициативи в направленията „Спорт, отдих и свободно време" и „Околна среда и биоземеделие". Домакин на двудневната среща бе НЧ „Х.Ненчо Палавеев - 1869", а мястото на провеждане - сградата на първото класно училище в България "Св.Св. Кирил и Методий". В момента е действащ Жив музей със запазен Възрожденски стил, който се използва и като културно-образователен център с обновена и модернизирана база.

На срещата в Копривщица лично присъства и кметът на възрожденския град - Любомир Цеков, който поздрави местната общност за обединените усилия, с които продължава да развива инициативата си и пожела успех на новите читалища, на които предстои да реализират своите. Насърчи също така обмяната на добри практики и опит между активните граждански организации.

В първият ден от обмяната на опит домакините от гр. Копривщица, които в първия етап на проекта зададаха направлението „Околна среда и биоземеделие" припомниха как започна всичко, след което представиха новите елементи в своята работа, които се развиват и надграждат в няколко посоки: - солидарно земеделие; - извършване на различни дейности в Демонстрационен център "Коприва" (строителство от бали слама, копривщенска архитектура, работа с естествени материали и тъкани, еко играчки, предлагане на туристи на пакет "Копривщенска коприва" и много други). Като особено ценни постижения се отчитат екообразованието, което децата получават близко до природата, привличането и участието на доброволци.

Следващото представяне бе на гр. Тополвград, които през първия етап на проекта заложиха на темата „Спорт, отдих и свободно време". Инициативата, която доразвива тази тема през 2011 г. е „Личностно развитие чрез спорт" в рамките на която се създава пространство, където деца, родители и треньори съвместно и свободно дискутират възможностите, които различните спортове откриват пред децата за развитие на техния потенциал.
Отново децата са във фокуса на вниманието на общността в гр. Баня, където чрез изграждането на детска площадка ще се създаде място за здраве, игри и мечти на децата.

По време на срещата стана ясно, че в кв. Изток, гр. Кюстендил ще се изгради екоградинка и детска площадка. Общността в с. Буковлък се обедини около създаването на нови възможности за спорт на младите хора от селото.

Темата за околната среда в комбинация с изграждането на спортни площадки и места за отдих е амбициозната идея на жителите на с. Кесарево наречена „От хората за хората".

Облагородяването на зелените пространства, оформянето на зони за отдих и спорт, детски площадки и екопътека са сред разнообразните дейности, които представи читалище "Христо Ботев - 1898", с. Ценово.

Представителите от с. Долни Вадин в желанието си да откликнат на местните нужди в рамките на проекта „Долни Вадин + ... там където пътят свършва" ще се постараят да подобрят охраната на родното място, околната среда и маркировката на туристическите обекти, както и да предоставят възможност за компютърна грамотност на хората от третата възраст от деца и младежи. Нов елемент е и тестването на „Споделена кухня" за хората от третата възраст в селото.

   

Денят в Копривщица приключи с посещение на групата на терена на Демонстрационен център „КОПРИВА", който е в процес на строеж и се изгражда от бали слама и естествени материали. По време на посещението на място се проведе импровизирана дискусия във връзка с предимствата на къщите, изградени от естествени материали и вписването им в градската среда.

През втория ден към срещата за обмен се присъедини представител на читалището в гр. Дряново, който запозна аудиторията с проекта „Дряновци в помощ на безстопанствените кучета", интересна и предизвикателна тема, която е от изключителна важност за местната общност.

Създаването на "Аеро и спортен клуб" е желанието на жителите на с.Граф Игнатиево, които биха искали да получат повече знания и информация за авиацията, да се провеждат практически занимания, да се организира въздушна фотография за младежите, а и не само за тях. Партньорството с авиобазата е сериозна заявка за успеха на инициативата.

Читалище "Васил Левски - 1861г.", гр. Карлово се води от заявената необходимост на карловци за създаване на условия за провеждане на културни събития и изяви на камерна сцена, което в момента не е възможно. Кампании за набиране на средства, богата културна програма и доброволен труд са част от дейностите, които се предвижда да се реализират, за да има Карлово своята многофункционална зала.

Творческа занималня „Работилница за чудеса" е инициативата на жителите на с. Ягодово, които желаят посредством различен учебно-възпитателен процес и занимания по интереси да организират времето за самоподготовка и отдих на децата в селото.

Предизвикателство е и инициативата на гр. Добрич: „Да направим Добрич по-доброто място за живот".

 

През двата дни всички присъстващи свободно споделяха своите коментари и препоръки на базата на собствен опит и по този начин подпомогнаха работата на своите колеги. Възникнаха идеи за провеждане на приятелски срещи между общностите, където се практикуват еднакви спортове.

В срещата в Копривщица участва и студент по ПР от Софийски университет „Св. Климент Охридски", който в екип със свои колеги работи за популяризирането на местните инициативи и съпътстващите ги събития по двете направления.

Информацията подготви Деян Нейчев, стажант в студентската програма по ПР и комуникации на Платформа АГОРА.


Назад