Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Заедно за детската градина", НЧ "х. Ненчо Палавеев – 1869", гр. Копривщица

В резултат на изразено безпокойство на група майки на деца, посещаващи детската градина относно състоянието на столчетата, които крият опасност за децата, майките се обръщат към читалището за помощ за събиране на средства за закупуване на нови столчета. На 24 ноември 2010 г. в салона на детската градина се състоя благотворителният концерт под надслов "Да помогнем на детската градина". Възпитаниците на градината бяха подготвили чудесна програма, а децата участници в танцовият състав приветстваха инициативата с много желание и насроение. Присъстваха родители на деца в детската градина, част от бизнеса в града, учители и ученици от СОУ "Л. Каравелов" като всички бяха дошли с нагласата да дарят средства според възможностите си. С набраната сума бяха закупени 60 нови столчета за осигуряване на една по-удобна и сигурна среда за развитие на децата.

Инициативата се реализира със средства и ресурси от общността.