Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Фотографска онлайн колекция „Активни общности”

Понеделник, 24 Юни 2019

Фотографската колекция „Активни общности" разказва истории, предизвикани емоции и настроения в различни по големина и състав общности в България. Кадрите са заснети в периода 2017 - 2019 г. и показват резултатите и многообразието на реализирани местни инициативи, подкрепени от Общински фондове за местно развитие, създадени с подкрепата на Платформа АГОРА. Автори на фотографиите са екипът на Платформа АГОРА и организаторите по места, както и творци от стипендиантската програма на проекта. Фотографската колекция включва фотографии от различни по своя характер общностни инициативи - фестивали и културни събития, празници, дейности и кампании за подобряване на средата на живеене, за по-привлекателни и занимателни детски градини, за създаване на приятни и общодостъпни места за отдих и спорт на деца и възрастни. Всеки кадър е частица от общностния пъзел, който бе търпеливо и устойчиво сглобен от местните власти и хората в 16 български общини.

Колекцията е изготвена в рамките на проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна", реализиран от Платформа АГОРА с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България".Назад