Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Демонстрационен център Коприва

Петък, 03 Юни 2011

На 2 юни 2011 г. от 17.00 часа в гр. Копривщица се проведе публична среща по проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България:втори етап" за изпълнение на гражданска инициатива "Изграждане на демонстрационен център Коприва".

Присъстваха членовете на гражданско сдружение "Коприва", НЧ "Х. Ненчо Д. Палавеев 1869" и други заинтересовани граждани. Основните теми на дискусията бяха съставяне план за израждане на Демонстрационен център "Коприва", туристически пакет "На гости у баба" и съставяне структура на солидарното земеделие.

В хода на дискусията г-жа Филипа Доросиева, техническо лице от общината направи няколко препоръки към екипа:

  • да се сключи договор с общината за отстъпка на терен най-малко с тригодишен срок;
  • да се изготви конструктивно становище от специалист с одобрението на Главния архитект на Общината.

Като специалист г-жа Доросиева пое ангажимент за техническото ръководство по изпълнението на строежа и сподели, че е много важно да се направи график по дейността в кой етап на строежа колко доброволци и на каква възраст ще са необходими, както и разчет по време. По нейно мнение мястото ще се превърне в атракция за града и има перспектива да се развива в бъдеще.

Г-жа Ангелова предложи да се проследи целия процес по изграждане на къщата и се документира в дневник на строежа. Всичко, което се прави по тази инициатива да бъде включено в календара на МОН.

Всички присъстващи изявиха желание да работят доброволно като сдружение КОПРИВА ще изготви списъка.

Г-н Марков направи презентация "Солидарно земеделие - за хората, земята и храната... с любов и доверие". Той очерта и стъпките, които да се предприемат, за да се случи това. Първата - среща, втора - планиране, трета - абониране, четвърта -доставка, пета- споделена реколта.

Участниците направиха следните препоръки:

  • да се направи каталог на предлаганите продукти, като се наблегне на диворастящите горски плодове и мед, като се предлагат и преработени на сладко и сироп;
  • да се сформира екип, които да работи с желаещите ферми за включване в каталога и да сключи договори за партньорство.

Публичното обсъждане на проблемите завърши на чаша био вино доставено специално за форума от г-н Марков.

Информацията е подготвена от екипа на читалище „Х. Ненчо Д. Палавеев 1869", гр. Копривщица.

 Назад