Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Проведе се обучение на читалищни екипи за работа в Зум среда

Вторник, 20 Април 2021

На 16 април 2021 г. Платформа АГОРА проведе „Обучение за работа в Зум среда" по проект „ДАР - Дигитални Алтернативи за Развитие", който е финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство с подкрепата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Повече информация за проекта може да намерите тук.

Това бе първата дейност по проект „ДАР", която „срещна" виртуално 75 представители на 50 читалища от мрежата на АГОРА, работещи в 33 общини в България. Обучението бе разпределено в три еднотипни сесии с продължителност малко над 2 часа и бе практически ориентирано, като подготви екипите за участие в последващите дейности по проекта. Задачата бе читалищните екипи да усвоят умения за използване на видео конферентна връзка, да придобият практически опит за ефективно участие, организиране и провеждане на онлайн срещи с възможности за чат и мобилно сътрудничество в Зум среда и да ги прилагат в своята работа. Зум се оказа предпочитаната среда за провеждане на срещи, като в същото време висок процент от хората са били участници, но не и организатори на срещи. Останалите услуги с възможност за видео разговори, които се оказаха популярни сред участниците са: Гугъл мийт, Скайп, Уотсап и Вайбър. В деня преди обучението, 38 участника се включиха в сесиите за тестване на връзката и настройките за влизане в Зум срещата в рамките на няколко часа.

Обучението е стъпка към надграждане капацитета на 50 читалища - партньори на платформата за посрещане на предизвикателствата на Ковид-19 чрез разработване на насоки и политики за работа в режим на новото нормално, работа в дигитална среда, както и прилагане на нови подходи към целевите групи. Развиването на умения за активна работа в условия на криза и възстановяването от нея чрез онлайн споделяне на различни гледни точки в дискусии ще се осъществи до края на 2021 г. чрез провеждането на тематични уебинари по 7 предварително формулирани теми с над 90 участника от цялата страна.

Първият тематичен уебинар предстои да се проведе през месец май 2021 г., а каква ще е темата му ще научите скоро, ако следите новините на сайта на АГОРА.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Платформа АГОРА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.Назад