Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Тематичен уебинар „Социални мрежи + и -” за читалищни екипи по проект „ДАР”

Понеделник, 31 Май 2021

На 28 май 2021 г. Платформа АГОРА проведе тематичен уебинар „Социални мрежи + и -" по проект „ДАР - Дигитални Алтернативи за Развитие", който е финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство с подкрепата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Повече информация за проекта може да намерите тук.

Това бе първият от седем тематични уебинара, които ще се проведат до януари 2022 г. по проект „ДАР". В рамките на уебинара бе погледнато към социалните мрежи с критичен поглед, как функционират, какви са плюсовете и минусите им и как биха могли да се използват за каузите на читалищата. Бяха дадени препоръки с примери как да се предпазваме и да разпознаваме фалшивите новини и дезинформацията, а в края на уебинара читалищата получиха задание. Резултатите, от което ще представят на следващата онлайн среща по темата, която ще се състои на 11 юни 2021 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Платформа АГОРА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.Назад