Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Фонд за подкрепа на местни инциативи – Лясковец финансира 8 инициативи

Понеделник, 24 Април 2023

Създаденият от Община Лясковец, съвместно с Платформа „Агора" Фонд за пети пореден път финансира местни инициативи. Кметът на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова и г-жа Емилия Лисичкова подписаха 8 договора за финансиране от Фонд за подкрепа на местни инициативи. Основната цел на финансовата подкрепа от Фонда е решаването на местни проблеми, подобряване на средата и качеството на живот на общността, както и мобилизиране на гражданска активност и местни ресурси.

Новост за 2023 година в работата на Фонда е, че вече има привлечено партньорство чрез финансово участие от страна на местния бизнес. Това стана възможно, благодарение на проведена информационна среща между общинското ръководство и представители на местния бизнес, на която беше разяснена целта на Фонд за подкрепа на местни инициативи. Бяха представени реализирани вече добри практики и споделени нови идеи от страна на право имащите бенифициенти. Впечатлени от идеята, проблеми от местен характер да се решават с участието на местната общност, чрез активно включване на жителите от общината, представители на бизнеса изразиха желание за осигуряване на финансова помощ. Желаещите да подкрепят начинанието фирми бяха включени в подбора на проектните предложения и след запознаване с целите, се ангажираха с финансиране на конкретна проектна идея.

В резултат на това бяха привлечени допълнително още 5 100 лв. Активно участие взеха фирмите: „Троя-Стил" ЕООД, „ТИМ" ООД, „Моллови-2009" ООД и земеделския производител Петко Илиев. Една от най-големите дарени суми е на фирма „ТИМ" ООД, която предостави 3 хиляди лева за изпълнението на проект на Футболен клуб „Левски-Лясковец". Така с осигурените 15 000 лв. от Община Лясковец, 5 000 лв. от Платформа АГОРА и привлечения допълнителен ресурс от местния бизнес в размер на 5 100 лв. стана възможно финансирането на всички подадени проекти предложения. Получатели на финансирането са местни неправителствени организации, извършващи общественополезна дейност, спортни клубове и читалища, осъществяващи дейността си на територията на Община Лясковец. Срокът за реализация на проектните инициативи е с продължителност три месеца.

Одобрените за финансиране проектни предложения са насочени към стимулиране на местното население да участва активно в разрешаването на значими за общността проблеми. Очаквани резултати от реализацията на одобрените за финансиране проектни предложения са: изграждане на кът за занимания и сън на открито на децата от ДГ „Радост"; облагородяване на площадка в ДГ „Славейче", предназначена за деца от първа възрастова група за осигуряване на безопасни игри и забавления в двора на детската градина; подобряване безопасността на две автобусни спирки в Лясковец и превръщането им в красиви градски обекти; обогатяване дейностите и репертоара на Танцов състав „Лудо младо" при НЧ „Напредък-1870", гр. Лясковец; осигуряване на пособия и екипировка за ФК „Левски-Лясковец", с цел придобиване на знания, умения и навици в спорта, както и за мотивация на млади футболисти и за популяризиране на този спорт и за бъдещи постижения във футболната игра.

Община Лясковец благодари на своите партньори от Платформа АГОРА и представителите на местния бизнес, взели участие при реализирането на тази инициатива и се надява това партньорство да се запази и през следващите години, за да може гражданската инициатива от жителите на община Лясковец да се развива и надгражда.Назад