Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Добри проекти на добро партньорство

Понеделник, 12 Юни 2023

На 12 юни 2023 г. г-н Златко Живков, кмет на община Монтана подписа 7 договорa за финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи - Монтана. Целта на финансовата подкрепа от Фонда е да реализира ползи и въздействия от прилагането на подходи и практики с участието на общността при решаването на местни проблеми, подобряване на средата и качеството на живот на общността.

Общият бюджет на фонда за петата сесия за финансиране е 20 000 лв., като 15 000 лв. са предоставени от община Монтана и 5 000 лв. са предоставени от Платформа АГОРА. Координацията на процедурата по дейността на фонда се осъществява от Администратора на фонда - „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000".

Проектите на пет селски читалища, пенсионерски клуб и фолклорен състав получават подкрепа от Фонда за местни инициативи на община Монтана, както следва:

  • Проектът на читалище „Изгрев 1927", с. Студено буче за превръщане на парка в селото на място за културни прояви се финансира с 3 000 лв. Те са една трета от цялата инвестиция, която ще бъде направена там.
  • Читалището в село Горно Церовене получава 1870 лв. за допълнителни осветителни тела на сградата.

  • За детски кът в село Стубел са отпуснати 3 000 лева.

  • Със сумата от 3000 лв. в Крапчене ще бъде закупена озвучителна уредба и ще се подмени външната врата на читалището.

  • Фолклорен състав „Радост" ще закупи нови обувки за танцьорите си с осигурените от фонда 2075 лв.

  • Читалището в село Д-р Йосифово се финансира с 2406 лв. за зала на самодееца.

  • Пенсионерския клуб в с.Долно Белотинци ще ремонтира помещенията, с които разполага с 2650 лв.

Подкрепата за Платформа АГОРА по проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активни общности" е осигурена от Фондация „Америка за България". Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на АГОРА и не отразяват непременно вижданията на Фондация "Америка за България" или нейните партньори.Назад