Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Форум “Зареди промяна” 2012

Седем инициативи на малки общности от различни населени места в страната ще търсят подкрепа от индивидуални и корпоративни дарители по време на първото издание на Форум "Зареди промяна". Форумът е партньорска инициатива на Сдружение „Платформа АГОРА" и Български Дарителски Форум, подкрепена финансово от Фондация „Америка за България".

Инициативите, които ще бъдат представени са постигнали до момента значителни резултати, защото местните хора мобилизираха енергията си и решиха проблеми, отлагани с години в своите населени места:

"Място за здраве, щастливи игри и красиви мечти", НЧ "Св. Св. Кирил и Методий 1914", гр. Баня

Фестивал „Брестовица - грозде и вино", НЧ „Съзнане - 1873", с. Брестовица

„Създаване на Туристически информационен център и нов атракционен маршрут", НЧ „Светлина - 1896", Гара Бов

„ Аеро и спортен клуб" на НЧ "Изгрев-1927", с. Граф Игнатиево

"Еко градинка и детска площадка", НЧ "Васил Левски - 1965", гр. Кюстендил

„Долни Вадин + ... там където пътят свършва", НЧ „Съзнание - 1927", с. Долни Вадин

Кампания за изграждане на достъпна среда на НЧ "Светлина-1999", гр. Червен бряг

Сега, с няколко стъпки напред и по-успешни, хората искат и имат нужда да продължат, да надградят и доразвият започнатото с малко помощ и външна подкрепа. По време на форума 7-те инициативи ще бъдат представени пред гостите с идеята да ги провокират и мотивират да ги подкрепят. Всеки дарител избира една или повече инициативи и начините, по които да ги подкрепи.

Форум "Зареди промяна" ще се състои на 29 ноември 2012 г., от 16 ч. в зала Александър, хотел "Радисън", адрес: гр. София, пл. "Народно събрание" 4.