Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Куртово Конаре Фест – Фестивал на чушката, домата, традиционните храни и занаяти", НЧ "Любен Каравелов 1897", с.Куртово Конаре

След провеждане на общностен форум бе организиран първият местен фестивал на чушката, домата, традиционните храни и занаяти, който се проведе на 3-ти и 4-ти октомври 2009 г., благодарение на подкрепата на Платформа "АГОРА" и Фондация "Америка за България". Резултатите от него въздействаха положително на поминъка, на самочувствието на местните хора, и на местната общност като цяло. Бе приета идеята фестивалът да се превърне в устойчив начин за подкрепа на местния поминък и чрез него да се търсят нови подходи и инструменти за общностно развитие. През месец август 2010 г. се проведе граждански форум, на който бяха одобрени идеи за организацията на Втория фестивал и се направи подробен план за работа. Вторият фестивал се проведе на 11 и 12 септември 2010 г. и стана възможен, благодарение на финансовата подкрепа на местни дарители и реализирани проекти. След фестивала последваха поредица от участия в изложения и инициативи за популяризиране на местния поминък, включително и участие на Първото био-еко изложение в НДК, гр. София - 17-20.11.2010 г.

Инициативата се реализира със средства и ресурси от общността.