Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Обществен център “Светлина” навлиза в застъпническата акция

Вторник, 23 Февруари 2010

На 15 февруари 2010 г. се проведе обществен форум, посветен на проблемите на децата и младежите в Червен бряг. Специален гост на срещата беше председателя на УС на Платформа "АГОРА", г-жа Емилия Лисичкова. След разгорещени дебати и обсъждания младите хора и децата изведоха общ и за двете групи проблем - този с липсата на достатъчно места за оползотворяване на свободното време.

Така, след като възрастните хора посочиха за съществен проблема с липсата на информация за качеството на питейната вода в града ни, а хората с увреждания изведоха като значим проблема с достъпната архитектурна среда, дойде ред на същинската работа на Застъпническия екип по Проекта.

По предварително подбрани критерии те трябваше да изберат един от изведените проблеми, който да се опитат да решат през следващите месеци чрез застъпничество.

И така, само ден след последния обществен форум в Червен бряг, обществеността вече беше информирана за предстоящата кампания на Обществения център - за достъпната архитектурна среда - един от най-съществените дискриминационни фактори пред хората с увреждания.

Към първоначално сформирания застъпнически екип се присъединиха и нови, авторитетни лица, които със своите знания и позиции ще допринесат за постигане на целите на кампанията.

Първата стъпка към решаване на проблема вече е направена. На 21 февруари в офиса на Обществения център, Застъпническият екип проведе делова среща с Кмета на Община-Червен бряг, инж. Данаил Вълов, на която беше поставен проблема на хората с увреждания, касаещ достъпа до обществени сгради и учреждения в Червен бряг и възможностите за решаването му. Разбирането и подкрепата, декларирани от кмета, даде увереност на екипа, че пътя, по който вървим ще доведе в най-скоро време до видими резултати.

В момента хората от Центъра, заедно с привлечените експерти и сътрудници работят по изготвянето на дългосрочна стратегия за достъпна архитектурна среда, която ще е обвързана с конкретни срокове и бюджет.

Информацията подготви Петя Кирчева, ръководител на Обществен център "Светлина", гр. Червен бряг.


Назад