Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Програма за София – покана за обществено обсъждане

Петък, 08 Октомври 2021

Отправяме покана към активните граждани и жители на Столична община, представители на бизнеса, граждански организации и всички заинтересовани да се включат в общественото обсъждане на проекта на „Програма за София".

„Програма за София" е планът за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021-2027 година. Целта на Програмата, разработена от екип на общинското предприятие „Софияплан", е да бъдат избрани най-аргументираните и необходими на града проекти, които са реалистични за изпълнение и имат ясно обоснован бюджет, срок на изпълнение и източници на финансиране чрез фондовете на Европейския съюз и други публични и частни инициативи.

Общественото обсъждане ще се проведе на 14.10.2021 г. (четвъртък) от 17:00 ч. С оглед на извънредната епидемична обстановка поради разпространението на COVID-19 на територията на Столична община общественото обсъждане ще се проведе в онлайн форма чрез платформата за видеоконферентни разговори WEBEX. За да се включите, последвайте линка

От основно значение в подготовката и за реализацията на Програма за София за 2021-2027 г. е включването на максимален брой заинтересовани лица. Участието на гражданите в процеса е изключително важно за потвърждаването на качеството на предложената Програма, нейната реалистичност и широка обществена подкрепа. Всички желаещи могат да се включат в обсъждането или да следят неговото излъчване на живо в създадено за целта събитие във Facebook профила на ОП „Софияплан".

Събитието ще бъде модерирано от екипа на Форум Гражданско Участие (ФГУ) като част от проекта "Вход за граждани" на ФГУ и Български център за нестопанско право , като местни партньори в Столична община са ОП „Софияплан" - от името на общината, и Платформа АГОРА. Повече за „Програма за София" можете да разберете от допълнителна информация по-долу, както и от специално създадения в рамките на „Вход за граждани" видеоматериал, който е достъпен за гледане тук.

Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за желанието за участие и съдействие!

Допълнителна информация

Програмата включва 14 цели за развитието на Столична община и 105 квартала, села и местности, обобщени в 7 групи, които имат най-голяма нужда от намеса в следващите 7 години. Тя е създадена на базата на редица изследвания и анализи и синтез на всички национални, регионални и международни стратегически документи, наред с вече приетата дългосрочна Визия за София с хоризонт 2050.

Програмата формулира визията за развитие в следващите 7 години, според която Столична община цели да стане по-адаптивна и устойчиво развиваща се, приобщаваща и многообразна община, фокусирана върху икономиката на знанието, и предлагаща по-високо качество на живот в по-чиста среда.

Всички документи и материали, свързани с разработването на План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 - 2027 г. (Програма за София) са публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община и на интернет страницата на ОП „Софияплан".

Писмените консултации ще се проведат в периода 01.10.2021 г. - 01.11.2021 г. вкл.

Срокът за изпращане на писмени становища, коментари и предложения е до 17:30 ч. на 01.11.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Сердика" № 5а, Център за административно обслужване на направление „Архитектура и градоустройство" или по ел. път на ел. поща: nkamenov@sofia-agk.com  

Моля, следете Единния портал за обществени консултации за допълнителни указания в случай на промяна на обявените противоепидемични мерки.

Документи към обществената консултация:

Проектът „Вход за граждани - ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините" се изпълнява по Фонд Активни граждани България с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП.Назад