Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Предложения за Интегрирани териториални инвестиции в Програма за София

Вторник, 12 Октомври 2021

Представяме Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и съвместни проекти с общините от региона, в подкрепа на развитието на региона във връзка с провеждането на обществени консултации под формата на писмени консултации и обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 - 2027 г. (Програма за София).

Общественото обсъждане ще се проведе на 14.10.2021 г. (четвъртък) от 17:00 ч. С оглед на извънредната епидемична обстановка поради разпространението на COVID-19 на територията на Столична община общественото обсъждане ще се проведе в онлайн форма чрез платформата за видеоконферентни разговори WEBEX. За да се включите, последвайте линка

Писмените консултации ще се проведат в периода 01.10.2021 г. - 01.11.2021 г.

В Програма за София са предложени няколко ИТИ, в които са включени различни общини от Югозападния район - Благоевград, Божурище, Ботевград, Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Перник, Радомир, Самоков, Своге и Сливница.

ИТИ представлява пакет от общи проекти, които са насочени към по-цялостно развитие на територията на района и които се стремят да структурират инвестициите в обща система за постигане на по-добра ефективност при тяхното реализиране. В ИТИ се включват проекти, които биха били финансирани от различни програми или от различни приоритетни оси на една програма. По този начин ИТИ биха допринесли за постигането на стратегическите цели на района чрез междусекторна обвързаност на инвестициите. В документът „V_Програма за реализация - интегриран подход и управление" може да се запознаете с темите на проектите и конкретните мерки в общините.

Сред специфичните цели, които биха представлявали интерес за по-широка аудитория са:

  • Специфична цел 5. Създаване на регионална велосипедна мрежа

  • Специфична цел 6. Регионален туристически продукт

  • Специфична цел 8. Развитие на система за регионално социално предприемачество

  • Специфична цел 9. Междупоколенческо общежитие

  • Специфична цел 10. Обмен на учители

  • Специфична цел 11. Образователни лагери и пътуващо училище

  • Специфична цел 13. Телемедицина

Надяваме се, че акцентите са предизвикали вашия интерес и още информация и подробности може да намерите на Програма за София. В V.4.1. Приложение 1 - Мерки в програмата за реализация може да разберете повече за съответните бюджети, срокове, отговорни административни структури и партньори.

Общественото обсъждане, което ще се проведе на 14.10.2021 г. (четвъртък) от 17:00 ч. ще бъде модерирано от екипа на Форум Гражданско Участие (ФГУ) като част от проекта "Вход за граждани" на ФГУ и Български център за нестопанско право, като местни партньори в Столична община са ОП „Софияплан" - от името на общината, и Платформа АГОРА.

Проектът "Вход за граждани - ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините" се изпълнява по Фонд Активни граждани България с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП.Назад