Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Видеоматериали от поредицата "Входове за граждани"

Сряда, 04 Август 2021

АГОРА съдейства на Форум Гражданско участие при изпълнението на територията на Столична община на проект „Вход за граждани - ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините" , подкрепен от Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът цели подобряване на качеството на гражданско участие и повишаване на гражданската култура и обществена активност на местно ниво.

Платформа АГОРА участва в популяризиране на проекта и привличане на участници за обществени консултации под формата на писмени консултации и обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 - 2027 г.

В рамките на информационната кампания по проекта, Форум Гражданско Участие изготвя поредица от видеа, която да представи по достъпен начин същността на проекта „Вход за граждани" и неговото значение за гражданите и гражданското участие в общинското управление.

Първото видео от поредицата "Входове за граждани" представя синтезирана информация за това как чрез т.нар. Планове за интегрирано развитие на общините (ПИРО) се определят средносрочните цели и приоритети за развитие на общините и как граждански организации, бизнеси и други институции могат да се включат в прилагането на този нов модел на регионална политика. Ако се интересувате и искате да научите какво са „зони на въздействие" за приоритизиране на проблемните въпроси в градското развитие и очертаване на мерки за тяхното разрешаване, кои са заинтересованите страни в местното управление, изисквания към проектите развитие на общностите за финансиране с европейски, държавни и общински средства - това видео е за вас.

Следващият видеоматериал от поредицата "Входове за граждани": Защо е важно да участваме? разказва за смисъла и ползите от гражданското участие и за една от стъпките, чрез които взаимодействието между гражданите и институциите на местната власт да бъде по-уредено, ясно и достъпно и може да го видите тук .

Очаквайте и видеото, което разказва за онлайн платформата за гражданско участие CONSUL, използвана в над 130 града по света, за осигурявяне на електронен достъп на гражданите до общинските администрации. Дигиталната платформа е базирана на отворен код и може да бъде адаптирана за всяка една община или друга институция по света.

Проект "Вход за граждани" на Форум Гражданско Участие (ФГУ) и Български център за нестопанско право се реализира на територията на столицата в партньорство със Столична община - ОП „Софияплан" и Платформа АГОРА.

Проектът "Вход за граждани - ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините" се изпълнява по Фонд Активни граждани България с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП.Назад